Categorieën
 
Merken
 
Social media
 
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 
JVD FAGOTSTEUN

 

Privacy beleid

JVD Support gebruikt de door U verstrekte gegevens uitsluitend voor zover die benodigd zijn voor het leveren van Fagotsteunen.

 

Privacy statement

JVD support verwerkt persoonsgegevens voor haar klanten. In deze privacy policy geven we op een eenvoudige en transparante manier weer welke gegevens we verwerken, waarom en wanneer we deze verwerken en hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Wanneer worden persoonsgegevens verzamelt:
Wij verzamelen persoonsgegevens tijdens het bestellen van onze producten, per e-mail of wanneer er op andere wijze contact met ons wordt opgenomen in relatie tot een bestelling.


Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

  • voorletter(s)
  • tussenvoegsel
  • achternaam
  • adres
  • postcode
  • woonplaats
  • regio
  • land
  • telefoonnummer
  • e-mail adres

Wij verzamelen geen informatie over de inhoud van de communicatie over bestellingen anders dan noodzakelijk om bestellingen en of nazorg goed te kunnen verlenen.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt:
Wij verwerken persoonsgegevens om het mogelijk te maken de bestelde producten te kunnen leveren. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld nodig voor de juiste adressering, voor het kunnen beantwoorden van vragen en het mogelijk te maken om producten te leveren etc. .

Verwerking door derden:
Your-webhost is de partij die onze web winkel host. Zij hebben op hun website een eigen privacy statement staan. Ga daarvoor naar: www.your-webhost.nl
Zij hebben met ons een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen. 

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens:
Wanneer u persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan kunt u altijd een verzoek indienen tot inzage in welke gegevens wij van u verwerken. Tevens kunt u een verzoek indienen om gegevens te wijzigen of te verwijderen.
Het kan echter zijn dat persoonsgegevens niet direct verwijderd kunnen worden omdat wij bijvoorbeeld gehouden zijn aan de ficale bewaarplicht.

Bewaartermijn:
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om onze diensten en producten aan u te kunnen leveren. Het komt namelijk regelmatig voor dat klanten op later tijdstip nog een onderdeel bestellen. Nadat u ons verzocht heeft om uw gegevens te verwijderen zullen uw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd worden uit ons systeem, waarbij we ons moeten houden aan de bewaartermijn die op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:
Om misbruik van persoonsgegevens en ongeautoriseerde toegang tot onze systemen te voorkomen, heeft onze hosting partij maatregelen in werking. Zie ook daarvoor hun privacy, security en backup beleid op eerder genoemde website.

Vragen:
Heeft u vragen, opmerkingen of bent u van mening dat wij niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelen, neem dan contact met ons hierover op. 
Op grond van de privacy wetgeving kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier hoe wij persoonsgegevens verwerken.

Aanpassen Privacy Statement:
JVD Support behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement wanneer dat noodzakelijk is.

UA-154766246-1